نیمسال اول مهرماه 95
 
قابل توجه معرفت جویان حوزه علوم اسلامی دانشگاه تهران
جدول برنامه کلاسی ترم مهرماه 1395
جهت انتخاب واحد
 دوشنبه ٥ مهر ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
قابل توجه معرفت جویان حوزه علوم اسلامی دانشگاه تهران
آغاز سال تحصیلی مهرماه 1395حوزه علوم اسلامی دانشگاه تهران
انتخاب واحد+برنامه کلاسی
 پنج شنبه ٥ مهر ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>